HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007

Over Kennis voor de stad

Amsterdam heeft de ambitie zich te profileren als kennisstad. Een ambitie waaraan de kennisinstellingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De bijeenkomst Kennis voor de Stad staat dit jaar in het teken van zowel de samenwerking op het gebied van kennis en innovatie binnen de onlangs opgerichte Economic Development Board Amsterdam, als het nieuwe programakkoord 2010-2014, ‘Kiezen voor de stad’. Kennis voor de Stad 2011 biedt opnieuw mogelijkheden om, onder leiding van gespecialiseerde wetenschappers, in workshops met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema’s die binnen onze stad centraal staan. De basis van elke workshop is een vraag(stelling) die hoog op de politieke agenda van de gemeente staat en waar de inbreng van wetenschappelijke kennis gewenst is.

Na de plenaire opening door burgemeester mr. Eberhard van der Laan staan twee korte lezingen over het thema ‘Meer doen met minder’ door prof. dr. Louise Fresco (UvA) en prof. dr. Peter Nijkamp (VU) op het programma. Vervolgens presenteert wethouder Carolien Gehrels de samenwerkingsagenda in Amsterdam van kennisinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, die in de recent opgerichte Economic Development Board wordt vormgegeven. Daarna kunt u deelnemen aan een van de workshops waar wetenschappers van de kennisinstellingen actuele thema’s behandelen. Onderweg naar de workshopzalen kunt u zich laten verrassen door de creaties die studenten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten speciaal voor deze gelegenheid hebben gemaakt. De voorzitter van het College van Bestuur van de VU, René Smit, sluit het programma af. Daarna biedt de lunch mogelijkheden om te netwerken.

Kennis voor de Stad 2012

Op vrijdag 5 oktober 2012 van 8.30 – 13.00 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam organiseert de Gemeente Amsterdam samen met de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam voor de vijfde maal het symposium Kennis voor de Stad.

De onderwerpen van de workshops vindt u in de rechterkolom hiernaast. Voor meer informatie klikt u op de titel van de workshop. Het programma van Kennis voor de Stad 2012 vindt u hier. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst en een workshop door op 'inschrijven' te drukken. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot kennisvoordestad@uva.nl.
Volg ons ook op twitter via @kennisstad en #KvdS.