HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is nauw verweven met Amsterdam. Sinds 1632 zijn de vele (oud-)studenten en medewerkers van de universiteit overal in de stad aanwezig. Niet alleen binnen de muren van de universitaire gebouwen, maar ook daarbuiten. In het stadsbestuur, in het bedrijfsleven en in het maatschappelijke debat bijvoorbeeld. Maar ook in het theater, in het park en in de horeca. Overal duiken ze op, vaak op een duidelijk herkenbare manier. Scherpe, onafhankelijke geesten die actief meedenken en debatteren over uiteenlopende (maatschappelijke) onderwerpen. Mensen die willen leren en het beste nastreven in wat ze doen; hun studie, onderzoek, of professie. Typisch Amsterdams. Typisch UvA.

De UvA heeft een breed academisch opleidingenaanbod en is lid van de LERU, een netwerk van gerenommeerde Europese researchuniversiteiten. Met circa 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro behoort de UvA tot de grote algemene universiteiten in Europa. Het onderzoek dat aan de UvA plaatsvindt is van hoog niveau en maatschappelijk relevant. De UvA zet die kennis met plezier in voor haar thuishaven Amsterdam.

Lees verder op:
Profiel en missie >>>
Faculteiten >>>
Feiten en cijfers >>>
College van Bestuur >>>
Bureau Kennistransfer >>>
Kennisvalorisatie >>>
Contractonderwijs >>>
Postinitieel onderwijs >>>
Kortdurende postdoctorale cursussen >>>

Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit (VU) is een vooraanstaande researchuniversiteit, die excellent onderzoek verbindt met goed georganiseerd onderwijs. Onze levensbeschouwelijke oriëntatie komt vandaag de dag tot uiting in aandacht voor zingevingsvraagstukken, maatschappelijke betrokkenheid en in ruimte en respect voor diverse overtuigingen.

Als onderzoeksuniversiteit richt de VU zich naast fundamentele vragen nadrukkelijk op thema’s die spelen in de samenleving. Het zijn de maatschappelijke thema’s van nu die de VU inspireren tot excellent onderzoek. We stimuleren onafhankelijke kritische reflectie: op de betekenis van onderzoek voor de internationale wetenschappelijke wereld én op de maatschappelijke relevantie en impact hier en nu.

Met een goed bereikbare campus, aan de Amsterdamse Zuidas, weten wij ons verbonden met het nationale en internationale bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners.

Lees verder op:
Profiel en missie >>>
Feiten en cijfers >>>
College van Bestuur >>>
Technology Transfer Office >>>
VU Center for Entrepreneurship >>>
Visie op onderzoek >>>
Postgraduate onderwijs >>>

Academisch Medisch Centrum

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) is een van de meest vooraanstaande onderzoekinstituten in Nederland alsook een van de grootste ziekenhuizen. Het is ontstaan uit het samengaan van twee eeuwenoude opleidingsklinieken en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Het wetenschappelijk complex huisvest tevens het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, het medische departement van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Amsterdam Global Health and Development Institute. In de komende jaren verrijst een nationaal Centrum voor Neuroimaging naast the AMC. Een aantal biotechnologiebedrijven – deels spin-offs van het AMC – zijn eveneens gevestigd op het terrein. Deze concentratie van expertise maakt van het AMC met recht "meer dan een universitair medisch centrum" en vormt de voedingsbodem voor vruchtbare wetenschappelijke samenwerking, die kenmerkend is voor geneeskunde op academisch niveau.

Lees verder op:
Het AMC >>>
Feiten en cijfers >>>

VU medisch centrum

VU medisch centrum heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. Jaarlijks worden 38.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken ruim 300.000 patiënten de polikliniek en 40.000 de spoedeisende hulp. Als universitair medisch centrum ontwikkelt VUmc kennis en past deze toe binnen vijf toonaangevende zwaartepunten in patiëntenzorg en grensverleggend onderzoek. De zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn: kanker en afweer, hersenen, bewegen, vitale functies en extramurale zorg. De resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in ongeveer 2.000 wetenschappelijke publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder ruim 100 promotie-onderzoeken. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek staat in de top 3 van de universitaire medische centra.
Wetenschappelijk onderwijs en opleidingen nemen een belangrijke plaats in. Centraal staat de opleiding tot basisarts. Ongeveer 2.000 geneeskunde studenten volgen het medisch onderwijs. Het VUmc-opleidingsprogramma voor de basisarts is een competentiegericht programma en leidt artsen op die hun werk met compassie uitvoeren. In de studie staat het verhaal van de patiënt centraal. Binnen VUmc worden vrijwel alle medisch specialistische vervolgopleidingen verzorgd.

Lees verder op:
Onderzoek >>>
Onderwijs >>>
Zorg >>>

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) is een door de overheid bekostigde instelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo). De hogeschool is in 1987 ontstaan door fusie van de Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst, de Nederlandse Film en Televisie Academie en de Reinwardt Academie. In 1988 traden de Theaterschool en het Hilversums Conservatorium toe. In 1994 vond fusie plaats met het Sweelinck Conservatorium en ontstond het Conservatorium van Amsterdam.

Lees verder op:
Website AHK >>>
Academie voor Beeldende Vorming >>>
Academie van Bouwkunst >>>
Conservatorium van Amsterdam >>>
Nederlandse Film en Televisie Academie >>>
Reinwardt Academie >>>
de Theaterschool >>>

De Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een onderwijsinstelling gevestigd in Amsterdam voor het hoger onderwijs in Nederland. Naast het bieden van regulier hoger onderwijs, heeft deze hogeschool ook een brede lectorenkring, waarmee verschillende onderzoeken worden gedaan voor het onderwijs binnen de HvA.

Lees verder op:
Website HvA >>>
Domeinen >>>
Onderzoek >>>