HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN VERSLAGEN 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
De groene stad van de 21e eeuw

De groene gebieden van Amsterdam moeten niet als aankleding, maar als een ‘green infrastructure’ gezien worden. Dit ruimtelijke netwerk levert de stad een aantal belangrijke diensten, zoals gezonde lucht, waterberging, recreatiemogelijkheden en sociale kwaliteit. De opbrengsten van deze infrastructuur worden, met conventionele rekenmethodes, vaak onderschat. De gemeente wil de komende jaren de diensten van de groene infrastructuur voor de stad optimaliseren. Om tot deze optimalisatie te komen is echter nog veel specifieke kennis over de groene infrastructuur van Amsterdam en haar functies nodig. In deze workshop worden drie belangrijke gebieden van kennis benoemd en toegelicht, die de komende jaren nodig zijn. Ten eerste moet het ecosysteem van Amsterdam begrepen worden: data moet gemobiliseerd en gecombineerd worden. Ten tweede moeten de veelheid aan ecosysteemdiensten gemonetariseerd worden: het moet duidelijk zijn wat de kosten en baten van deze diensten in euro’s zijn. Ten slotte is er beleidsgerichte intelligence nodig: internationale targets en beleidsmatige uitgangspunten moeten voor de metropoolregio gelokaliseerd worden. Kan Amsterdam de eerste stad ter wereld worden die zijn groene infrastructuur doelgericht en systematisch optimaliseert?

Sprekers
Peter van Tienderen (UvA)
Jan Vermaat (VU)
Johan van Zoest (Dienst Ruimtelijke Ordening)


Peter van Tienderen
Universiteit van Amsterdam / Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica

Profiel: Peter van Tienderen is hoogleraar Experimentele Plantensystematiek en directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica. Namens Nederland is hij projectleider van het programma European LifeWatch infrastructure.

Jan Vermaat
Vrije Universiteit

Profiel: Jan Vermaat has recently been appointed as professor in Earth Sciences and Economics at the Faculty of Earth and Life Sciences of VU University, Amsterdam. He will direct the MSc programme in Earth Sciences and Economics. Jan combines ample overseas experience in aquatic and landscape ecology with an interest in multidisciplinary cooperation and the applicability of his findings. Jan was Associate Professor (UHD) ‘Aquatic and Wetland Ecology at the Institute of Environmental Studies (IVM); Faculty Earth and Life Sciences (FALW) of the Vrije Universiteit, Amsterdam, from 2001-2010 and acted as deputy department head Spatial Analysis and Decision Support. From 1989- 2001 he worked as Senior lecturer Aquatic Ecology at IHE-Delft.