HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN VERSLAGEN 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Gebiedsgericht werken: garantie voor een betere zorgaanpak?

Op gebied van zorg en welzijn staan veel veranderingen voor de deur. Een belangrijke wens van de gemeente Amsterdam bij deze transitie is om een omslag te maken naar gebiedsgericht werken. Door zorg en ondersteuning dicht bij burgers te organiseren kan het aanbod op de specifieke behoeftes van een bepaalde wijk worden ingericht. Daarnaast zou het integrale karakter van een gebiedsgerichte aanpak ervoor kunnen zorgen dat er veel meer dan nu gebruik kan worden gemaakt van een lichter ondersteunings- en zorgaanbod. Ook zou de informele zorg een grotere rol kunnen spelen. Deze visie gaat uit van bepaalde aannames: Is gebiedsgerichte zorg wel effectiever en efficiënter? Welke randvoorwaarden moet de gemeente creëren om integratie van zorg en welzijn te realiseren? Wat betekent dit voor de aanbieders? Wat vraagt dit van professionals en cliënten? In de workshop worden deze aannames vanuit een wetenschappelijke hoek belicht. Daarnaast zal besproken worden hoe het gebiedsgericht werken kan bijdragen aan een effectievere zorg en ondersteuning. Na een algemene reflectie van Rick Kwekkeboom, lector Community Care aan de HvA, zal Bregje Onwuteaka-Philipsen, Professor of end of life research aan de VU, ingaan op de vraag hoe casemanagement kan bijdragen aan effectieve geïntegreerde zorg. Beppechien Bruinsslot, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, zal de workshop inleiden en voorzitten.

Sprekers
Beppechien Bruinsslot, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
Dr. ir. M.H. Kwekkeboom (HvA)
Prof. Bregje Onwuteaka-Philipsen (VU)


Dr. ir. M.H. Kwekkeboom
Hogeschool van Amsterdam / Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Profiel: Rick Kwekkeboom is lector Community Care. Zij studeerde huishoudwetenschappen aan de Landbouw hogeschool in Wageningen (specialisatie Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg) en promoveerde op een onderzoek naar de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg. Als Stafmedewerker onderzoek deed zij bij het toenmalige ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur onderzoek naar o.a. mantelzorg. Na haar overstap naar het Sociaal en Cultureel Planbureau specialiseerde zij zich in onderzoek naar het lokale beleid en voorzieningenaanbod op het terrein van de langdurige zorg (ouderen, mensen met een beperking of psychiatrische problematiek). Tussen 2003 en 2006 was zij lector Vermaatschappelijking in de zorg bij Avans Hogescholen; vanaf 2010 is zij lector Community Care bij de Hogeschool van Amsterdam (Community-care) en vanaf 2011 tevens actief als zelfstandig onderzoeker en adviseur (Sorbus o.a.).

Prof. Bregje Onwuteaka-Philipsen
Vrije Universiteit

Profiel: Bregje Onwuteaka-Philipsen is professor of end-of-life research. She is program director of the research programme ‘Quality of Care', one of the 4 research programs of the EMGO institute. Furthermore she leads the research line 'public health at the end of life' at the department of public and occupational health. Her research is on end of life decision-making and palliative care and has a strong focus on patient participation in care and treatment decision-making and evaluation of health services in end of life care. In 2008 she received a career award from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO - VICI scheme) for the research program 'the patient perspective in end-of-life care: dignity, preferences and participation'.