HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN VERSLAGEN 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Naar een nieuw Kunst- en Cultuurbeleid: wetenschap daagt de aannames uit.

Dankzij de vele culturele instellingen en het creatieve klimaat heeft Amsterdam de uitstraling van een culturele topstad. Dit imago versterkt het economisch vestigingsklimaat. Vanaf 2013 wordt de cultuursector echter geraakt door bezuinigingen. Binnenkort zal in het Kunstenplan 2013-2016 het cultuurbeleid van de gemeente vastgelegd worden. Maar vanuit welk paradigma wordt kunst en cultuur eigenlijk door de gemeente benaderd? In deze workshop zullen een aantal aannames van het Amsterdamse kunst- en cultuurbeleid kritisch tegen het licht gehouden worden. Vanuit haar empirische onderzoek naar het succes van individuele kunstenaars zal Monika Kackovic, promovendus aan de UvA, een aantal ‘urban legends’ rondom het kunstenbeleid aanstippen. Gerard Nijsten, directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Letteren en aanjager van cultureel ondernemerschap aan de VU, zal vanuit een meer theoretische hoek het probleem benaderen: hoe kunnen inzichten uit de wetenschap ingezet worden bij de vorming van beleid? Max van Engen, hoofd Kunst en Cultuur bij de DMO, zal de workshop inleiden en voorzitten.

Sprekers
Monika Kackovic MSc. (UvA)
Dr. Gerard Nijsten (VU)
Max van Engen (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling)


Monika Kackovic MSc.
Universiteit van Amsterdam / Arbeids- en Organisatiepsychologie

Profiel: Monika Kackovic bestudeert momenteel voor haar promotieonderzoek de effecten van kwaliteitssignalen op kunstverkoop, carrièreverloop en beoordeling door collega's van beeldend kunstenaars. Ze onderscheidt verschillende typen kwaliteitssignalen – prijzen, recensies, exposities, subsidies, gallerieaffiliaties, verkoop – en verschillende typen verzamelaars – musea, bedrijfscollecties en privécollecties, om combinaties en volgordes van kwaliteitssignalen en gedrag onder verzamelaars te bestuderen.  Hiervoor behaalde ze in de VS haar bachelors in business. In 2007 studeerde ze af aan de Gerrit Rietveld Academie in autonoom beeldende kunst. In 2009 keerde ze terug naar de Universiteit; ze studeerde voor haar master cum laude af op het belang van kwaliteitssignalen op kunstverkopen. Dit onderzoek werkt ze momenteel verder uit in haar proefschrift, waarvoor ze van NWO een persoonsgebonden subsidie voor een vierjarig promotietraject ontvangt vanuit het programma Mozaïek.

Dr. Gerard Nijsten
Vrije Universiteit Amsterdam / Directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Letteren

Profiel: Van huis uit cultuurhistoricus, sinds 2000 werkzaam op de Vrije Universiteit, laatstelijk als directeur van de genoemde faculteit (vanaf 2006). Verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de faculteit en lid van het faculteitsbestuur. Initiatiefnemer van de ‘valorisatie agenda’ van de Faculteit der Letteren. In dat kader heeft hij een holding opgericht met daarin een tweetal bedrijven (Gryps BV en VU-HBS BV). Een derde bedrijf (Taalcentrum VU) zal in de komende maanden worden opgenomen in de holding. Gryps BV is de onderneming waarin expertise van wetenschappers op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis en communicatie op commerciële wijze wordt omgezet in producten ten behoeve van de markt. VU-HBS is het archeologische opgravingbedrijf van de Vrije Universiteit. De faculteit is pionier in het op gestructureerde wijze vermarkten van kennis en kunde in de geesteswetenschappen.