HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Transitie in de jeugdzorg: proeftuinen en effectiviteit onder de loep

Er staan belangrijke veranderingen voor de deur van de Amsterdamse jeugdzorg. Vanaf 2014 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en veiligheid van kinderen. Deze verandering biedt Amsterdam en haar partners de kans om de ondersteuning en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen op een andere leest te schoeien. In een aantal ‘proeftuinen’ zal het nieuwe beleid de komende jaren getest worden. Een belangrijke vraag bij deze transformatie is hoe de effectiviteit van behandelmethodes zo veel mogelijk gegarandeerd kan worden. In deze workshop wordt onderzocht op welke manier ‘evidence based’ onderzoek kan worden opgenomen in de beoordeling van aanbieders van jeugdzorg. Wordt het zo mogelijk om tot een effectievere jeugdzorg die dichter bij de burger staat te komen?

Sprekers
Norbert Krijnen (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling)
Prof. G.J.J.M. Stams (UvA)
Prof dr. C. Schuengel (VU)


Prof. G.J.J.M. Stams
Universiteit van Amsterdam / Pedagogiek

Profiel: Geert Jan Stams is sinds 2010 hoogleraar Forensische Orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen (kindermishandeling, verwaarlozing en jeugddelinquentie) waarbij justitieel ingrijpen dreigt of plaatsvindt, hetzij civielrechtelijk (e.g. OTS), hetzij strafrechtelijk (e.g. plaatsing in een justitiële jeugdinrichting). Stams verricht (experimenteel) onderzoek en meta-analyses naar de werkzaamheid van jeugdzorginterventies, zowel ambulant als residentieel. Daarnaast is hij met name geïnteresseerd in morele ontwikkeling en opvoeding. Ten slotte werkt Stams intensief samen met de (forensische) jeugdzorgpraktijk, waarin hij het grootste deel van zijn carrière werkzaam is geweest.

Prof dr. Carlo Schuengel
Vrije Universiteit Amsterdam / hoofd afdeling Ontwikkelingspedagogiek

Profiel: Op het brede terrein van jeugdzorg en gehandicaptenzorg houdt Schuengel zich met zijn afdeling bezig met de bijdrage van opvoeding, hulpverlening en zorg aan geestelijk gezond opgroeien. Hierbij staan gehechtheid en ouderschap centraal, naast de vraag hoe hulpverlening daarbij kan ondersteunen. Naast grootschalig onderzoek in de algemene bevolking, vindt onder zijn leiding onderzoek plaats in moeilijk toegankelijke doelgroepen, zoals ouders met verstandelijke beperkingen, gedetineerde moeders, pleegkinderen, slachtoffers van misbruik, mishandeling en huiselijk geweld. Het onderzoek isoleert componenten van effectieve hulp, zoals betrekken ouders, verbeteren relatie, inspelen op motivatie voor verandering en trainen van hulpverleners. Schuengel is lid van het panel Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands JeugdInstituut, dat de onderbouwing beoordeelt van het aanbod van jeugdzorg.