HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Versneld naar een duurzame stad: de rol van de gemeente bij bottom-up initiatieven voor vernieuwbare energie.

De gemeente Amsterdam heeft zich tot doel gesteld om de komende jaren een energie transitie te laten plaatsvinden: Amsterdam moet van fossiele brandstoffen overstappen op duurzame energie en uiteindelijk veertig procent minder CO2 uitstoten. Het klimaatbureau van de Dienst Ruimtelijke Ordening heeft in het kader hiervan meerdere initiatieven opgezet. Bij het duurzamer maken van de stad is er echter niet alleen een rol weggelegd voor de gemeente: de afgelopen tijd ontstaan er steeds meer burgerinitiatieven die zelf in hun duurzame energie behoefte willen voorzien. In deze workshop zal besproken worden welke rol de gemeente bij dit soort initiatieven kan spelen en hoe deze de doelstellingen van de gemeente op dit gebied kunnen versnellen. Maarten Wolsink, Associate Professor of Environmental Geography aan de UvA, zal in zijn bijdragen betogen dat een klimaatneutrale stad alleen kan ontstaan als gebruikers hun eigen energie opwekken. Mathijs Hisschemoller, Associate Professor bij het Institute for Environmental Studies van de VU, zal zich richten op kleine organisatievormen die dit mogelijk maken. Wanneer wegen de kosten en baten van een investering in duurzame energie voor deze groepen tegen elkaar op? Frodo Bosman, programmadirecteur Klimaat en Energie gemeente Amsterdam, zal de bijeenkomst inleiden en voorzitten.

Sprekers
Dr. M. Wolsink (UvA)
Dr. M. Hisschemöller (VU)
Frodo Bosman (Klimaatbureau Amsterdam)


Dr. M. (Maarten) Wolsink
Universiteit van Amsterdam / Milieugeografie

Profiel: Maarten Wolsink is universitair hoofddocent Environmental Geography. Eind jaren tachtig was hij een van de drie sociaalwetenschappelijke onderzoekers (wereldwijd) naar de toepassing van duurzame energie. Dit veld is geëvolueerd tot in de institutionele condities van besluitvormingsprocessen en de maatschappelijke acceptatie (niet te verwarren met het veel smallere, minder problematische begrip 'publieke acceptatie') van energie innovatie, zoals vernieuwbare energie en 'distributed generation' in intelligente netwerken.

Dr. Matthijs Hisschemöller
Vrije Universiteit Amsterdam

Profiel: Matthijs Hisschemöller has built up a broad experience in the field of (environmental) policy science. His main scientific interest is problem structure in different types of political processes and problem structuring through the articulation of (hidden) assumptions in policy argument.
He was the first non-American to (co-)edit the Policy Studies Review Annual, entitled Knowledge, Power and Participation in Environmental Policy Analysis.
His current work focuses on interactive approaches to enhance policy learning through the articulation and evaluation of conflicting lines of argument. He has been involved in several participatory integrated assessments, such as Climate OptiOns for the Long term (COOL).