HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007

Programma 2007

Workshops
Een creatieve stad
Prof. dr. Carsten K.W. de Dreu (UvA), prof. dr. ir. Han Gerrits (VU)
Stimulansen voor ondernemerschap
Prof. dr. Mirjam van Praag (UvA), prof. dr. Enno Masurel (VU)
Amsterdam als bètastad
Dr. Tsvi Vinig (UvA), prof. dr. Bauke Oudega (VU)
Duurzaam ondernemen
Drs. Mark L. van der Veen (UvA, HvA), Dr. Matthijs Hisschemöller (VU)
Gezondheid en levenswetenschappen
Prof. dr. Paul-Peter Tak (UvA, AMC), prof. dr. Hanne E.J. Meijers (VUmc)
Gezondheid en life style
Prof. dr. Karien Stronks (UvA, AMC), prof. dr. Willem van Mechelen (VUmc)
Ontwikkeling van een metropool: planning en stakeholders
Prof. dr. Maarten A. Hajer (UvA), prof. dr. Piet Rietveld (VU)
Veiligheid en conflicthantering in de buurt
Dr. David W. Laws (UvA), prof. dr. Hans Boutellier (VU)
Sociale cohesie
Prof. dr. Jan Willem Duyvendak (UvA), prof. dr. Halleh Ghorashi (VU)

Brochure 2007 (pdf) >>>