HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007

Programma 2008

Workshops
1. Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt?
Fokko Kuik (Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer),
Luca Bertolini (UvA), Erik Verhoef (VU)
2. Duurzame ontwikkeling in structuur en ambitie
Ronald Prins (Dienst Milieu en Bouwtoezicht),
Mark van der Veen (UvA), Frans Berkhout (VU)
3. Zelfredzaamheid: op je eigen benen staan,
met óf juist zonder de overheid?

Nienke Jansen (Stadsdeel Zeeburg), Evelien Tonkens (UvA),
Theo van Tilburg (VU)
4. Ruimtelijk economische agenda en schaalvergroting
Herman van Vliet (ProjectManagement Bureau),
Bas Beekman (Dienst Ruimtelijke Ordening),
Robert Kloosterman, (UvA), Piet Rietveld (VU)
5. Naar een integrale aanpak van de gezondheidsproblemen
in de Vogelaarwijken

Arnoud Verhoeff (GGD Amsterdam), Karien Stronks (UvA),
Willem van Mechelen (VU)
6. Jeugdzorg – Kinderen eerst
Norbert Krijnen (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling),
Geert Jan Stams (UvA), Hans Koot (VU)
7. Ambities voor de nieuwe media sector
Lucas Hendricks (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling),
Edwin Oskam (Economische Zaken), Arnold Smeulders (UvA),
Peter Vorderer (VU)

Brochure 2008 (pdf) >>>